KENTUCKY COFFEE

INGREDIENTS

2.5oz Lily & Willy’s Coffee

1.25oz Bulleit Bourbon

Brown Sugar (to taste)

Creamer (to taste)

Enjoy 🙂